с. Ягодово, пречиствателна станция БИО-10

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-10, с. Ягодово, гр. Пловдив.