х. Здравец, пречиствателна станция БИО-20

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-20, х. Здравец, гр. Пловдив.