язовир Доспат, пречиствателна станция БИО-40

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-40, язовир Доспат, гр. Доспат.