язовир Доспат, пречиствателна станция БИО-6N

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6N, язовир Доспат, гр. Доспат.