яз. Батак, пречиствателна станция БИО – 6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО – 6, яз. Батак, област Пазарджик.