яз. Овчеполци – соларен понтон 1500W

Системата е инсталирана на садково стопанство за отглеждане на риба. Обслужва две водни помпи.