Фирма "Ермакс БГ" ЕООД извършва:

Проектиране, доставка и монаж на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадни води от


Еднофамилни
къщи

Хотели и
мотели

Вилни
селища

Крайпътни
заведения

Ферми

Промишлени
предприятия

Населени места от
500 до 30 000
и повече жители

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на фотоволтаични системи и вятърни генератори
за производство на електрическа енергия.

Реализирани обекти